flytaarnet fornebu sett ovenfra med oslofjorden i bakgrunnen

Flytårnet i dag

I dag finner man mange spennende aktører på området. Tv-studio, radio-studio, verksteder, gallerier, vintage og retro møbelforretning, 3 ulike museer, og ca. 100 utøvende kunstnere.
I den ene av to hangarer ligger Norges største tv-studio hvor det spilles inn bla. Stjernekamp, Idol, The Voice og senest Skal vi Danse. På området finner du også en koselig cafe ved navn Odonata.

Eies av Bærum kommune

Flytårnet Fornebu AS ble solgt til Bærum Kommune fra OBOS i tråd med KDP3 og utbyggingsavtalen for Fornebu. Overdragelsen skjedde med virkning fra 01.09.2020.

Bærum kommune har vedtatt en «Midlertidig Eierstrategi» som er et styrende dokument. Her står det bla.
- Selskapet skal sørge for aktivitet i den Gamle Flyplassbebyggelsen som bidrar til å utvikle området Flytårnet i tråd med vedtatt KDP3, med vekt på kunst og kulturliv som bidrar til å trekke folk til området og kommersiell virksomhet som underbygger dette.
- Selskapet skal videreutvikle den kulturelle historiske tradisjon Gamle Fornebu flyplass representerer.

Styret

Nåværende styre tiltrådte 1.1.2021.

  • Styrets leder: Anne Beate Hovind
  • Styremedlem: Jørn Chr. Mortensen
  • Styremedlem: Knut Olav Grøholt
  • Styremedlem: Bente Holt Håkonsen
  • Styremedlem og representant fra Bærum kommune: Øyvind Brandt
  • Daglig leder: Rolf Solvik-Nilssen
DSC_8199

Fremtiden til Flytårnområdet

Flytårnområdet ligger på felt 8.2 og er regulert til offentlig formål og vil bli en viktig del av fremtidens bysentrum på Fornebu. Eiendommen består av ca. 11 000 m2 utleieareal fordelt på 6 ulike bygg. Her finner du den originale avgangsterminalen fra 1939, 2 gamle flytårn, en stor flyhangar på ca. 5000 m2, og mye gamle verkstedlokaler bygd i teglstein. Det historiske flytårnområdet med de gamle byggene representerer på mange måter sjelen på Fornebu. Særlig mtp. alt det nye som skal bygges, så vil dette bli «gamlebyen» som et sted med autensitet og intimitet du ikke vil finne ellers på Fornebu.

Rull til toppen